Golden Egg Academy

Hier komt onderwijs en ondernemerschap in één portaal samen

Een online platform waarin studenten, docenten en externe coaches samenwerken aan ondernemerschapsonderwijs. Binnen Academy worden de nieuwste modellen, canvassen en tools aangeboden zodat studenten daadwerkelijk klaar zijn voor een ondernemende carrière. Het platform heeft moderne inhoud, maar biedt daarnaast de mogelijkheid voor docenten om hun eigen content toe te voegen.

Golden Egg Academy wordt nu al gebruikt binnen tientallen vakken, minoren, afstudeertrajecten en extracurriculaire ondernemerschapsevents.

Golden Egg Academy is voortgekomen uit jarenlange ervaring met duizenden startups, investeerders en is een product van Golden Egg Check.

Scroll verder en ontdek…

Voordelen

In het kort is Academy waardevol doordat het een modern platform is waarin studenten leren, communiceren, business plannen creëren en uiteindelijk gestimuleerd worden tot echt ondernemerschap.

Docenten

  • Ontzorgen: een dashboard met inzicht in het proces en het eindresultaat;
  • De mogelijkheid tot het toevoegen van eigen content;
  • Interactieve mogelijkheden tot feedback en scoring;
  • Communicatie, events, trainingen in één overzicht;

Studenten

  • Geen saai business plan in Word, maar een online omgeving en dashboard;
  • Kwaliteit door interactie met experts uit de praktijk;
  • Betere voorbereiding op de beroepspraktijk door gebruik van tools en modellen uit
    de markt;
  • Moderne content (video’s, pitchdecks) die uitnodigt om te leren.

Scroll verder en ontdek…

Prijzen

De prijzen zijn berekend per student, wij stimuleren de toevoeging van externe coaches en docenten en rekenen hier geen extra kosten voor. Afrekening vindt vaak plaats op afdeling-of instituutsniveau. Jaarlijkse trajecten zijn in overleg mogelijk.

In plaats van dikke business plannen te schrijven helpt deze tool echt om ondernemerschap te begrijpen, te ervaren en te leren

Niek Huizenga, senior Lecturer, Hanzehogeschool Groningen